dijous, 23 d’octubre de 2008

23, dijous, octubre de 2008

Avui Pisa está plena de xinessos. Inauguració de l'Istituto Confucio. Jo estrene sabates noves. Volia mantindre les velles com sabates protesta. Els estudiants protesten le llei 133. M'avergonyien i això me resulta positiu. També m'anyullaven de la gent que menysprea els pobres. La qual cvosa és més positiva encara.Però al final he claudicat. Em sembla massa fort i s'ha de temir el monstre Estat+Esglèsia+Universitat. Les tres columnes. No s'el pot provocar massa. I jo ja el provoque prou tots el dies. Ahir vaig manifestar la meua opinió a una estudianta, - bellísima -. Estan tots manipulats pel Berlusconi que és un monstre mediàtic. Tambñe4 vaig descobrir sant Zenno un romànic bellísim i me sembla que el més antic que he vist en Pisa. columnes al pronao. El fon.com nome deixa obrir més finestres!! qué curiòs. Demana doblers per continuar amb la connexió Wi-Fi.Potser una decisió del router que em serveix de connexió. També té el seu dret...és clar el FON_Bumbynet.