dissabte, 25 d’octubre de 2008

24, divendres, octubre de 2008.

24, divendres, octubre de 2008.

Beppe Sebaste, - l¡Unità, 24.10.2008, p. 29 -, me sembla que posa les coses una mica més a prop del sentit comú dintre l'onada de protestes que ha originat a l'Itàlia la llei 133, que redueix els fons destinats a l'educació. En compter de promoure una taula redona per discutir la conveniència del canvi, la protesta s'ha dirigit simplement en Berluschoni si o no. Val a dir, a la fi Berluschoni haurà l'útlima paraula. Qué és el que ell vol, naturalment.
Diu Beppe : “Si cre e si consolida nella riduzione del linguaggio, del pensiero, della polittica, nella neo-lingua pubblicitaria piú volte denunciata, nello scavalcare del Parlamento e l'ètica della discusione. M sopratuto negli spazi lasciati vuoti dalla cultura e dall'educazione (...).Le sue conseguenze rischiano di essere irreversibile.”
Veus que a l'Itàlia continuen a la vanguardia del pensament crític i social europeu. Desitge que s'hi equivoque Il Tirreno, que profetitza que agents infiltrats poden provocar l'assassinat d'algún dels membres més destacats de l'oposició universitària. Com a benefici marginal. Com va passsar a una manifestació citada al 1977.
i continue sense pintar.