dissabte, 25 d’octubre de 2008

25, dissabte, octubre de 2008

25, dissabte, octubre de 2008.
A la Repubblica Umberto Ecco recorda tímidament un nepote que anva a clase un dia i un altre i s'hi trovaba amb que professor no hi havia. La realitat, però es que Berluschoni se ho montat de manera que els estudiants façen pinya corporativa, - això del corporativisme li va molt bé - . I defensen una universitat indefensable.
Scuola Normale Superiore. Piazzo degli Cavalieri. Qui estudia aquí? No se pot visitar.
El Duomo tampoc se pot visitar hi cerimònia major. Sóc sospitós d'anar de turista. No hi és credible la meua oració que se fa art i es fa a través de l'art. Per a ells sóc un descregut...