divendres, 13 de març de 2009

Les claus del renaixement italià.


dijous, 12.03.2009.
Avui és un dia important. He pogut fer un pas de gegant en la contrastació de la meua hipòtesi que relaciona art i literatura. Millor dit literatura i art. Ja que la hipòtesi hi és la prevalència temporal de la literatura sobre l'art en el procés de creació. Val a dir, que primer s'escriu i després se pinta segons el que s'ha escrit a cada època. Tanmateix en funció dels fets que utilitze per contrastar aquesta hipòtesi s'ha de dir que l'aspecte visual hi és a la fí el primer factor de canvi. M'explique.
És el texte de Hills, Paul, 1995, La luz en los primitivos italianos, Akal, Madrid, el que m'ha donat les claus. L'autor destaca la importancia de la narrativa franciscana en els canvis en la representació gráfica del Trecentto. Giotto. Dante, alumne de franciscans. Abans però de la narrativa fou la visió franciscana de la naturalesa. Tenim en els canvis a la representació gráfica, un procés asimilable a la formació de l'escriptura.